Invitasjon
Program
Påmelding
Påmeldte
NTNUs realfagpris
En inspirasjons- og fagdag for alle realfagslærere!Vi inviterer lærere i alle former for realfag og på alle skoletrinn til årets Realfagkonferanse


Plenumforedrag til ettertanke for alle
- parallellsesjoner til nytte for hver enkelt


Inspirasjon, faglig påfyll, praktiske aktiviteter og nettverk


Dato: 7.mai 2018
Sted: Akrinn på Kalvskinnet

Konferansen blir arrangert av Trøndelag fylkeskommune,
Trondheim kommune, Naturfagsenteret, Matematikksenteret
og Skolelaboratoriet ved NTNU.