Invitasjon
Program
Påmelding
Påmeldte
NTNUs realfagpris
Velkommen til Realfagkonferansen 2019!En inspirasjons- og fagdag for alle realfagslærere!


Vi inviterer realfaglærere av alle slag til Realfagkonferanse i Akrinn på Kalvskinnet 7.mai.

Konferansen ønsker å gi lærere fra 1.trinn på barneskolen til siste trinn på videregående inspirasjon, faglig påfyll, nye synsvinkler, nyttige ideer og et større nettverk.

Konferansen er gratis og åpen for alle interesserte.

Konferansen blir arrangert av Trøndelag fylkeskommune,
Trondheim kommune, Naturfagsenteret, Matematikksenteret
og Skolelaboratoriet ved NTNU.