Invitasjon
Program
Påmeldte
NTNUs realfagpris
Påmelding

Påmeldingsfrist: 24. april 2019

Konferansen er gratis, men for å utnytte tilgjengelige deltakerplasser best mulig vil påmeldte deltakere som ikke gir beskjed om forfall bli belastet med kr. 500,-. Dette er grunnen til at det må oppgis fakturainformasjon ved påmeldingen.

Ved spørsmål, avmelding eller behov for ytterligere informasjon:
Kontakt Astrid Johansen, astrid.johansen@ntnu.no

Vi ber om at de som har behov for ekstra tilrettelegging (m.h.t. allergier e.l.) angir dette i feltet 'Utfyllende opplysninger' nederst på påmeldingsskjemaet.

Navn: *Fornavn: Etternavn:
Stilling/tittel:
Bedrift/virksomhet: *
Kontaktinfo:
E-post: *
Fakturaadresse:Navn: *
Adresse:
Postnr/sted: *
Velg ønsket halvplenum kl. 11.15*
A1: Om fagfornyelsen i naturfag
B1: Om fagfornyelsen i matematikk - FULLT!
C1: Hvordan skal framtidas videregående skole se ut?
Kommer ikke til å delta på noen av sesjonene i denne runden
Velg ønsket parallellsesjon kl. 13:00*
A2: Roboter i barneskolen
B2: Rike oppgaver
C2: Alle teller - digitalt! - AVLYST!
D2: Bærekraftig naturmangfold
E2: Yrkesrelevans i naturfag
F2: Med teknologi i matematikktimen
G2: Gull!
H2: Fremmede arter i Norge
I2: Realfaglig programmering
J2: Fagsamtale: "Mye bedre enn prøve!"
Kommer ikke til å delta på noen parallellsesjon i denne runden
Velg ønsket parallellsesjon kl. 14:30*
A3: Begynnerkurs i blokkprogrammering
B3: Rike oppgaver
C3: Kreativitet - dybdelæring og samarbeid i naturfag
D3: Euklid - Fremdeles relevant i skolen! - AVLYST!
E3: Hemmelig boks i ellæra
F3: Begynnerkurs i Python
G3: Eksamen og sluttvurdering
Kommer ikke til å delta på noen parallellsesjon i denne runden
Utfyllende opplysninger:
* = Må fylles ut